Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny

Nawet najlepszy kredyt hipoteczny musi być odpowiednio zabezpieczony. Leży to w obopólnym interesie zarówno banku udzielającego pożyczki jak również, a może przede wszystkim osoby zaciągającej kredyt. Należy sobie bowiem zdać sprawę z faktu, że kredyt hipoteczny to impreza na kilkadziesiąt lat a w tak długim okresie wszystko może się zdarzyć. Można dostać duży spadek, wygrać w Lotto, ale również stracić pracę czy co gorsza zdrowie.

Co zatem zrobić aby zabezpieczyć siebie i rodzinę przed złymi skutkami nieprzewidzianych okoliczności?

Co zrobić aby po jakimś fatalnym zbiegu okoliczności nie pozostawić swoich najbliższych z dodatkowym ciężarem w postaci niespłaconego kredytu hipotecznego.

Ubezpieczeniem dopuszczanym przez bank udzielający pożyczki jest oczywiście polisa na życie. Taka polisa ubezpiecza osobę spłacającą raty kredytu. Wskazane jest jednak przy okazji podpisywania umowy polisy na życie pójść trochę dalej i próbować ugotować dwa obiady na jednym ogniu. To co jest wystarczające z punktu widzenia banku udzielającego kredyt mieszkaniowy pod hipotekę, nie zawsze musi być dobrym rozwiązaniem dla nas.

wyjściem jest z pewnością takie ubezpieczenie na życie które nie tylko ochroni sprawy banku ale również spowoduje, że my poczujemy się całkiem bezpiecznie z finansowego punktu widzenia i będziemy żyli w świadomości, że nawet w sytuacji gdyby coś niespodzianego się stało to nasi bliscy nie zostanie bez środków nie tylko do spłaty kredytu ale także do życia.

Najważniejsze kryteria ubezpieczeń!

Jakie kryteria powinno spełniać dobre ubezpieczenie na życie? Przede wszystkim powinno zabezpieczyć interes spłacającego czyli w sytuacji awaryjnej towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przejąć na siebie obowiązek spłacania rat miesięcznych. Aby to miało sens polisa musi opiewać na odpowiednią wartość. Bank zażąda bowiem polisy na życie z sumą ubezpieczenia taką jakiej wielkości jest wypłacony kredyt.

Asygnując umowę o ubezpieczenie na życie dobrze jest podwyższyć sumę aby ostatecznie poza tym co zainkasuje bank spłacający kredyt mieli jeszcze na załatwienie innych finansowo-kredytowych spraw. Ponadto dobrze jest zainteresować się polisą, która nie tylko zabezpiecza życie, ale również kumuluje fundusze na przyszłość.

Przeważnie bowiem kredytobiorca cały i zdrowy spłaca raty kredytu i kiedy już domknie dług z tytułu dobrze skonstruowanej polisy na życie będzie dysponował jeszcze solidną sumą czy to na remont spłaconego domu lub mieszkania czy też po prostu swego rodzaju ponadplanowy kapitał emerytalny.

You may also like...