Serwis komputerowy a konkurencja na rynku

Otwierając jakąkolwiek firmę, analiza rynku i konkurencji powinna stanowić podstawę, na której będziemy opierali swój tak zwany biznes plan. Dzisiaj pokusiliśmy się o przygotowanie wstępnej analizy konkurencji w branży komputerowej dla profilu firmy prowadzącej serwis komputerowy w dużym mieście. Jest to jedynie pobieżna analiza i nie należy jej stosować jako wytyczną do podejmowania przyszłej decyzji biznesowej.

Więc zaczynamy: Szanse i zagrożenia w dużych miastach: Na dzień dzisiejszy branża technologii informatycznych ewoluuje błyskawicznie, wzrasta także popyt na tego typu usługi głównie za sprawą powszechnej komputeryzacji przedsiębiorstw. Z kolei popyt stymuluje podaż i powstaje również coraz więcej serwisów komputerowych co w niedługim czasie może być problem.

Wykonaj dokładna analizę konkurencji!

Badając miasta powyżej 1mln mieszkańców pod kątem konkurencji w obszarze branży informatycznej, a także firm oferujących serwis komputerowy da się zliczyć duża ilość przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Jak przykładowo ten Serwis komputerowy. Wywołuje to z kolei atrakcyjniejsze dla klienta i mniej atrakcyjne dla przedsiębiorcy ceny usług wymuszanych przez warunki konkurencyjne. miasta powyżej 1 mln mieszkańców wyróżniają się olbrzymią ilością podmiotów świadczących usługi z zakresu IT lub takie jak naprawa laptopów, czy serwis komputerowy.

Co to oznacza dla klientów i co dla przedsiębiorców? Jak już wspomnieliśmy chodzi tu przede wszystkim o niższe ceny wymuszone przez konkurencję w miastach powyżej 1mln mieszkańców. Następnym efektem silnej konkurencji jest wysoka jakość usług, co z resztą zawsze jest szczególnie istotną kwestią w przypadku takich instytucji jak serwis komputerowy. Kraków ze względu na dużą konkurencję w tej dziedzinie cechuje jeszcze jedna zależność. Otóż w tak olbrzymim natłoku firm komputerowych wypada być elastycznym, z tego też powodu znaczna ilość instytucji oprócz serwisu komputerowego wykonuje również różne inne usługi z zakresu IT.

You may also like...